ELiS

ELiS står för Education Larpers’ in Sweden. Namnet kommer från släktskapet med ELIN, Education Larpers’ International Network.

Nätverket är tänkt att består av personer/organisationer som använder lajv professionellt, med ett pedagogiskt syfte eller personer/organisationer som är intresserade av att göra detta. Det är ett nätverk som är öppet för personer som bedriver forskning om lajv som pedagogiskt verktyg eller inom närliggande områden.

Syftet med nätverket är i första hand att utveckla aktörerna själva. Vi skapar en plattform för att skapa kontakt mellan olika organisationer eller personer inom verksamheten, diskutera och dela med oss av metoder, diskutera problematik och inspirera varandra. Vi vill helt enkelt bli ännu bättre på att använda lajv och rollspel som metod!

Annonser